הצוותים הגלובליים שלנו מקדמים הזדמנויות עם השפעה חיובית, וזאת בהתאם
לחזון ארוך הטווח של קבוצת אריסון, חזון עשיית טוב  – DOING GOOD,
תוך יישום עקרונות סביבתיים, חברתיים וממשל תאגידי (ESG),
היעדים לפיתוח בר קיימא של האו”ם (SDG), ומודל עשיית הטוב (DGM).
אנו מעצימים את השותפים שלנו לפעול כסוכנים של שינוי, ומחברים בין
ביצועים פיננסיים והשפעה חיובית.